Amorficzny i nanokrystaliczny - nowy rosnący zaawansowany materiał