Technologia

gaotune

Co to jest metal amorficzny?

Pokazane poniżej zdjęcia przedstawiają pełne procesy krystalizacji ze stopu amorficznego.
(Wszystkie zdjęcia są wynikiem prac badawczo-rozwojowych firmy Gaotune. Prawa do kopiowania są zastrzeżone!  )

 
Wzór dyfrakcji elektronów początkowej linii krystalicznej

Wzór dyfrakcji elektronów początkowej linii krystalicznej

Wzór dyfrakcji elektronów krystaliczny

Wzór dyfrakcji elektronów krystaliczny

TEM początkowej krystalicznej z amorficznego

TEM początkowej krystalicznej z amorficznego

TEM krystaliczny z amorficznego

TEM krystaliczny z amorficznego

Mikrograf SEM dla proszku amorficznego

Mikrograf SEM dla proszku amorficznego

Mikrograf fazy krystalicznejx1000

Mikrograf fazy krystalicznejx1000

Porównanie materiałów magnetycznych

Materiał amorficzny



Materiał nanokrystaliczny

Powiązane projekty