Co to jest metal amorficzny

Co to jest metal amorficzny?

 
Co to jest metal amorficzny?
 
Pokazane poniżej zdjęcia przedstawiają pełne procesy krystalizacji ze stopu amorficznego.
(Wszystkie zdjęcia są wynikiem prac badawczo-rozwojowych firmy Gaotune. Prawa do kopiowania są zastrzeżone!  )

Wzór dyfrakcji elektronów amorficznego

TEM początkowej krystalicznej z amorficznego

Wzór dyfrakcji elektronów początkowej linii krystalicznej

TEM krystaliczny z amorficznego

Wzór dyfrakcji elektronów krystaliczny

Mikrograf SEM dla proszku amorficznego

Mikrograf fazy krystalicznej x1000
 

Właściwości stopu amorficznego:
Właściwości materiału nanokrystalicznego:

Porównanie materiałów magnetycznych