Amorficzny stojan i wirnik

  • Amorficzny stojan i wirnikStojan

StojanStojan amorficzny/nanokrystaliczny.
stojan amorficzny