Rdzeń transformatora prądu

  • Rdzeń transformatora prądu
  • Rdzeń transformatora prądu
  • Rdzeń transformatora prądu
  • Rdzeń transformatora prąduRdzeń transformatora prądu

Aplikacji:

+ Rdzenie transformatora prądu stałego
+ Dzielone rdzenie transformatora prądu
+ Rdzenie wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB)Rdzeń transformatorów prądowych
Aplikacji:
+ SolidnyRdzeń transformatora prądus
+ Dzielone rdzenie transformatora prądu
+ Rdzenie wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB)
Charakterystyka:
+ Wysoka przepuszczalność
+ Niskie straty rdzenia - Niski wzrost temperatury
+ Dobra stabilność temperaturowa
Właściwości:
Indukcja nasycenia 1,25T Twardość Hv 880 kg/mm2
Curie Temperatura 560°C Gęstość 7,20 g/cm3
Temperatura krystalizacji 510°C Rezystywności 80mW-cm
Magnetostrykcja nasycona 2x10-6     

Wymiar rdzenia pierścienia:

rdzeń przekładniku prądu

rdzeń przekładniku prądu

Wymiary OD i HT są zdefiniowane jako Max. ID jest definiowany jako Min.
Rdzenie z innymi specyfikacjami mogą być dostarczone zgodnie z życzeniem klienta