Język
 • Angielski
 • 简体中文
 • Français
 • Deutsch
 • 日本語
 • Pусский
 • Italiano
 • Polskie
 • Español

Rdzeń przekładnika prądowego

 • Current Transformer Core
 • Current Transformer Core
 • Current Transformer Core
 • Current Transformer CoreRdzeń przekładnika prądowego

Applications:

+ Solid Current Transformer Cores
+ Split Current Transformer Cores
+ Residual Current Circuit Breaker(RCCB) CoresCurrent Transformers Core
Applications:
+ Solid Rdzeń przekładnika prądowegos
+ Split Current Transformer Cores
+ Residual Current Circuit Breaker(RCCB) Cores
Characteristics:
+ High permeability
+ Low core loss - Low temperature rise
+ Good Temperature stability
Properties:
Indukcja nasycania  1,25 tys. Twardość Hv 880kg/mm2
Temperatura Curie  560°C Gęstość 7,20 g / cm3
Temperatura krystalizacji  510°C Rezystywności 80mW-cm
Magnetostrykcja nasycona  Wymiary: 2x10-6     

Wymiar rdzenia pierścienia:  Wymiary OD i HT są definiowane jako Max. ID jest definiowane jako Min. Rdzenie o innych specyfikacjach mogą być dostarczane w zależności od zapotrzebowania klienta

");

Skontaktuj się z nami

24-godzinny serwis online