Hiperco 50 C-Core

  • Hiperco 50 C-Core
  • Hiperco 50 C-CoreHiperco 50 C-Core

Aplikacji:

+ Silniki
+ Łożyska magnetyczne
+ Generatory
+ SiłownikiPodobny model w innych krajach: 1J22 (Chiny), AFK502 (Francja), 49КФ (Rosja), Permendur (Wielka Brytania), Supermendur (USA), HiperCo50 (USA) 。

Aplikacji:
+ Silniki
+ Łożyska magnetyczne
+ Generatory
+ Siłowniki
amorficzny c-core
Charakterystyka:
+ Wysokie nasycenie magnetyczne
+ Niskie straty rdzenia w porównaniu ze stalą elektryczną
+ Wytrzymałość mechaniczna

Właściwości:
Indukcja magnetyczna nasycenia (2.4T)
Temperatura Curie (980°C)
współczynnik magnetostrykcji nasycenia (60~100×10-6)