Rdzeń pierścienia proszkowego

  • Rdzeń pierścienia proszkowegoRdzeń pierścienia proszkowego
 Podstawowe informacje

Charakterystyka i zastosowania różnych magnetycznychrdzeń proszkowys

Kategorie Charakterystyka Używa
Rdzeń AmorphousPowder Doskonała charakterystyka superpozycji DC
Wysoka gęstość strumienia magnetycznego
Niska utrata wysokiej częstotliwości
Niski koszt
Reaktor wyjściowy prądu przemiennego o dużej mocy
Dławik PFC
Transformator Flyback
Filtr trybu różnicowego
Filtr stabilności temperaturowej
Wydajny amorficzny rdzeń proszkowy Dobra stabilność temperaturowa
Niska utrata wysokiej częstotliwości
Niski koszt
Energia elektryczna małej i średniej mocy
źródłowy reaktor wyjściowy AC
Dławik PFC
Transformator Flyback
Filtr niskiego poziomu o wysokiej wartości Q

Tabela porównawcza wydajności różnych miękkich materiałów magnetycznych:
rdzeń proszkowy

rdzeń proszkowy

rdzeń proszkowy