Rdzeń prostokątny typu A

  • Rdzeń prostokątny typu A
  • Rdzeń prostokątny typu ARdzeń prostokątny typu A

Aplikacji:

+ Rdzenie transformatora prądu stałego
+ Dzielone rdzenie transformatora prądu
+ Rdzenie wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB)
 Charakterystyka:
+ Wysoka przepuszczalność
+ Niskie straty rdzenia - Niski wzrost temperatury
+ Dobra stabilność temperaturowa
+ Niskie straty rdzenia - Niski wzrost temperatury

Właściwości:
Indukcja nasycenia 1,25T Twardość Hv 880 kg/mm2
Curie Temperatura 560°C Gęstość 7,20 g/cm3
Temperatura krystalizacji 510°C Rezystywności 80mW-cm
Magnetostrykcja nasycona 2x10-6     

Wymiar rdzenia ONLH:
rdzeń prostokątny
rdzeń prostokątny
rdzeń prostokątny