Lufa ekranująca

  • Lufa ekranująca




Lufa ekranująca

Chroń swoją elektronikę przed niepożądanymi skutkami zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI).



Chroń swoją elektronikę przed niepożądanymi skutkami zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI).
Zmniejsz sprzężenie fal radiowych, pól elektromagnetycznych i pól elektrostatycznych.
materiał ekranujący