Język
  • Angielski
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Pусский
  • Italiano
  • Polskie
  • Español

Rdzeń przekładnika prądowego

  • Current Transformer Core

Rdzeń przekładnika prądowegoApplications:
+ Solid Current Transformer Cores
+ Split Current Transformer Cores
+ Residual Current Circuit Breaker(RCCB) Cores
​​​​​​


Applications:
+ Solid Current Transformer Cores
+ Split Current Transformer Cores
+ Residual Current Circuit Breaker(RCCB) Cores

Characteristics:
+ High permeability
+ Low core loss - Low temperature rise
+ Good Temperature stability
Properties:
Indukcja nasycania  1,25 tys. Twardość Hv 880kg/mm2
Temperatura Curie  560°C Gęstość 7,20 g / cm3
Temperatura krystalizacji  510°C Rezystywności 80mW-cm
Magnetostrykcja nasycona  Wymiary: 2x10-6     

Wymiar rdzenia pierścienia:  Wymiary OD i HT są definiowane jako Max. ID jest definiowane jako Min. Rdzenie o innych specyfikacjach mogą być dostarczane w zależności od zapotrzebowania klienta

Skontaktuj się z nami

24-godzinny serwis online